Yapay zekâyla hazırlanan ilk önergeye ‘Milli 5G’ yanıtı

ANKARA – DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yapay zekâyı kullanarak soru önergesi hazırladı. Chat GPT uygulamasından yararlanılarak yapay zekâya dair hazırlanan önergeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yanıtladı.

Yapay zekâ ve diğer ileri teknolojilerin gelişimini desteklemek için internet altyapısında attıkları adımları anlatan Bakan Kacır, “Milli 5G” geliştirdiklerini söyledi.

BAKAN KACIR: HEDEF OYUN KURUCU OLMAK

DEVA’lı Dalgın’ın yapay zekayla hazırladığı ilk önergenin ilk sorusu Türkiye’de yapay zekâ altyapısına dair değerlendirme yapılıp yapılmadığına dair oldu. Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı (CBDDO) iş birliğinde ‘Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin hazırlandığını kaydeden Bakan Kacır, bu alanda “öncü ve oyun kurucu” ülkeler arasında yer alınmasının amaçlandığını belirtti.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Türkiye’deki yapay zekâ alanındaki yetkinliğin tespitinin amaçlandığını belirten Bakan Kacır, bu doğrultuda üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, enstitülerde ve özel sektörde beşerî sermaye ve altyapı kapasitesinin analizine yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi.

‘DİL MODELLERİ KONUSUNDA DA STRATEJİ GELİŞTİRİLECEK’

Bakan Kacır DEVA’lı Dalgın’ın yapay zekâ teknolojilerinin gelişimini teşvik etmek amacıyla ne tür politikalar izleneceğine yönelik sorusunu da yanıtladı. Bu alanda insan kaynağının ve girişimlerin geliştirilmesine yönelik birçok çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kacır, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Enstitüsü’nü hatırlattı.

KOSGEB tarafından KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı proje teklif çağrılarına çıkıldığını, KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları arasında ‘Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri‘ne yer verildiğini belirten Bakan Kacır, eğitim alanında desteklerini hatırlattı ve şunları kaydetti:

“Bakanlığımızca önümüzdeki dönemde ‘Üretici Yapay Zekâ’ ve büyük dil modelleri konusunda da ulusal stratejiler geliştirilmesi, öncelikli alanlara yönelik özel sektör girişimlerinin desteklenmesi ve kamu yatırımlarının hızlandırılması amaçlanmaktadır.”

‘YAPAY ZEKÂ HUKUK GRUBU OLUŞTURULDU’

DEVA’lı Dalgın’ın yönelttiği sorulardan bir diğeri ise, “Yapay zekânın etik ve güvenlik konularında ortaya çıkan zorlukları ele almak için hükümetin bir planı veya stratejisi var mıdır?” oldu.

“Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” kapsamında “Yapay Zekâ Hukuku ve Etik Çalışma Grubu” ile “Güvenilir Sorumlu Yapay Zekâ Çalışma Grubu” oluşturulduğunu belirten Sanayi Bakanı Kacır, yapay zekanın insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü standartlarına dayalı olarak geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanmasına yönelik yasal bir çerçevenin unsurlarını belirlemeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Yapay Zekâ Komitesi (CAI) çalışmalarına da katılım sağlandığını söyledi.

‘MİLLİ 5G’

Yapay zekâ ve diğer ileri teknolojilerin gelişimini desteklemek için internet altyapısında ne tür adımlar atılacağı da soru önergesinin bir diğer başlığı oldu. “Milli Teknoloji Hamlesi” atıldığını belirten Bakan Kacır, kritik teknolojilerin “milli ve özgün” olarak geliştirilmesi, yüksek teknolojili ürünlerin yurt içinde üretilmesi ve teknolojinin etkin kullanımı ile yüksek katma değer üretimi hedeflerinin olduğunu söyledi. “Milli 5G” çözümlerinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamu AR-GE desteklerinde bugüne kadarki en büyük destek bütçelerinden biri 5G geliştirme projesine tahsis edilmiştir. Bu destekler neticesinde Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi oluşturulmuş ve yürütülen çalışmalar ürünleşme safhasına gelmiştir.”

‘DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI’

“Türkiye’nin yapay zekâ teknolojilerinde uluslararası iş birliği ve ortaklık stratejisi nedir?” sorusuna da cevaplayan Bakan Kacır, soru önergesine yanıtını şu şekilde sürdürdü:

“Teknoloji alanında ülke yetkinliklerimizi artırırken bir yandan da uluslararası arenada iş birlikleri tesis edilmesine büyük önem atfedilmektedir. Hızla gelişen dijital teknolojilerde, küresel yetkinlik havuzundan istifade edilmesi, teknolojik birikim oluşturulmasında zaman ve maliyet etkinliği sunmaktadır. Bakanlık olarak önemsediğimiz iş birliklerinin başında Dijital Avrupa Programı gelmektedir. Şimdiye kadar yer aldığımız AB programlarında olduğu gibi, Dijital Avrupa’da da yer alıp azami derecede hem yetkinliklerimizle katkı sağlanması hem de faydalanılması hedeflenmektedir. Programa katılma noktasında, son aşamasına gelinen müzakere sürecinin çok kısa süre içinde tamamlanması öngörülmektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir